+381(0)23/527 754;

   office@emmauszkollegium.com

Üdvözöljük

Minden iskolaév elején szeretettel fogadjuk régi és új diákjainkat. Ez alkalommal a szülőknek szülőértekezletet tartunk. Ekkor mutatjuk be nevelési programunkat, és elbeszélgetünk arról, hogy mi a diákok, illetve szülök kötelessége. Megkérjük őket, hogy segítsenek törekvéseinkben, hisz céljainkat csak együttes közreműködés útján érhetjük el.

A kollégium elsösorban tanulási lehetöséget nyújt a diákoknak és az egyetemistáknak. Itt tanulnak, itt készítik a dolgozatokat, a házi feladatokat.

A katolikus fiúk hetente egyszer misét hallgatnak, ilyenkor a kollégium zenekara kíséri az énekeket.

A református diákok bibliaórákra járnak a református parókiára, Nagybecskerekre.

Ne gondoljátok azonban, hogy csak tanulunk! Jut idő sportolásra, takarításra, fizikai munkára, testnevelésre, szórakozásra, de arra is adódik alkalom, hogy a konyhán segítsünk, különösen, ha előzőleg horgászni voltunk, és nagy ponttyal jöttünk haza.

Más kollégiumok diákjaival is szervezünk találkozókat – ez mindig külön öröm a számunkra.

A kollégiumunkban nyáron is aktív munka folyik: itt találkoznak a különböző egyházi csoportok, ifjúsági és civil szervezetek, továbbképzések, lelkigyakorlatok, összejövetelek megtartása céljából.

HÁZ, amely befogad

ISKOLA, amely életre nevel

HÁZ, ahol barátként és vidáman élhetünk

Azt szeretnénk, hogy a kollégium lehetővé tegye a fiúk testi, szellemi, művelődési valamint lelki fejlődését. Ezt a célt szolgálják programjaink meg nevelési törekvéseink is. Alkalmat adunk, és lehetőséget nyújtunk, hogy különböző szakcsoportokon belül fejlesszék képességeiket, tehetségüket.

Hogy a kollégiumunkban folyó nevelőmunka teljes legyen, szükségünk van még egy színpaddal ellátott tornateremre is. Terveink elkészültek. Az Önök anyagi támogatásával elérhetjük kitűzött céljainkat, valamint nevelési programunkat is könnyebben tudjuk majd megvalósítani.

Ezúton is élünk az alkalommal, hogy minden jótevőnknek, aki bármilyen módon segíti munkánkat, tanulásunkat, megköszönjük szívességét. Mindennap megemlékezünk rólatok, akik messziről egy-egy imával vagy adománnyal gondoltak reánk!