+381(0)23/527 754;

   office@emmauszkollegium.com

Szorvány Alapítvány

A Szórvány Alapítvány 2004 márciusában alakult meg a Délvidéken (Vajdaság – Szerbia), az egyházi diákkollégiumok támogatására. Legfontossab célunk az anyanyelven történö (tovább)tanulás népszerüsítése a nagy kiterjedésü délvidéki szórvány területeken, hogy a magyar gyerekek minnél tovább tanulhassanak anyanyelvükön. Ebben külön figyelemmel támogatjuk a szegény sorsú, hátrányos helyzetü, messziröl utazó diákokat. Az EMMAUSZ KOLLÉGIUM az anyanyelvükön továbbtanulni vágyó fiataloknak bentlakást és magyar közösséget biztosít. Csak így van esély arra, hogy a magyar anyanyelvü közoktatás sorvadása megálljon, hogy kialakuljon egy nemzeti elkötelezettségü szilárd keresztény erkölcsi alapokkal rendelkezö magyar értelmiségi réteg, amely hozzájárul a délvidéki magyarság megmaradásához.

A délvidéki magyarok egyharmada szórványban (Bánságban, Nagybecskerektöl délre, kelet-Bácskában és a Szerámságben) él, egymástól óriási távolságokra, jócskán keveredve más nemzetekkel, és nagyon erös asszimilációnak kitéve. A mai déli magyar országhatártól a legdélebbi magyarok lakta falvakig, Székelykevéig, Sándoregyházáig majdnem akkora a távolság, mint Magyarország szélessége. A II. világháború után a hatalom elvette az egyházak javaival együtt az intézményeit, és a mai napig nem szolgáltatta vissza. Nincsenek önnáló magyar oktatási intézmények, (mint Erdélyben) az iskolák vegyes tagozatokkal müködnek, egyre kevesebb magyar osztállyal. A déli szórványban, a rendszerváltás után, még a 90-es években is bezártak néhány magyar tagozatot.

Nagybecskerek földrajzi és kulturális értelemben ia a délvidéki szórványmagyarság központja. Itt müködött 1920-ig a nagy múltú Piarista Gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet is kiindult, és 1945-ig a Misszonyunk Szegény Iskolanövérek iskolája. Itt van a bánáti egyházmegye püspöki székhelye is. A kilencvenes évek elejére a magyar anyanyelvü középiskolai oktatás annyira elsorvadt, hogy már csak a gimnáziumban müködött egy magyar tagozat. Innen délebbre már sehol nincsen magyar középiskolai oktatás.

Elérhetöség

Cím:   Szórvány Alapítvány /  Fondacija Sorvanj

Magyar kommün 56 /         Madjarske komune 56

23206 Muzslya /                23206 Mužlja

Levelezési cím:

Szórvány Alapítvány

Pf. 8

23206 Muzslya

Fax: +381/0/23 528 442

Tel:  +381/0/23 527 754

Dinár számlaszám: 160-271472-72