+381(0)23/527 754;

   office@emmauszkollegium.com

Curriculum Vitae – Gabona Ferenc

  1. május 15-én születtem Nagybecskereken. Édesapám Gabona János, édesanyám Hunka Katalin. Két testvérem van, Erika húgom és Csaba öcsém. Családommal Muzslyán élek, feleségemmel, Zombori Angélával és gyermekeimmel, Andorral, Kingával és Lehellel.

Az általános iskolát Muzslyán fejeztem be magyar nyelven, majd tanulmányaimat a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Szakközépiskolában folytattam, szintén magyar nyelven. Négy év után számítógép technikusi diplomát szereztem. Gazdaságilag nehéz évek következtek, mégis beíratkoztam az újvidéki Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakára. Egy év után úgy döntöttem, hogy tanulmányaimat félbeszakítom, és bejelentkeztem a kötelező katonai szolgálatra (1993-1994). Leszerelésem után egy rövid ideig dolgoztam különböző szakterületeken, majd 1995-ben a nagybecskereki Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Karán folytattam tanulmányaimat. 2000-ben okleveles mérnöki diplomát szereztem, fejlesztési gépészmérnök lettem. Sajnos a gazdaság annyira összeomlott nálunk, hogy többszöri próbálkozás után sem kaptam munkát a szakmámban. Az isteni gondviselés más irányba terelgetett, melyet valójában már középiskolás korom óta végeztem: a gyerekekkel való foglalkozás. A cserkészettel kezdődött, majd egészen a pedagógiai munkáig terjedt.

A templom, a hit, életem egyik meghatározója volt. A második otthonom volt mindig. Kiskoromban ministráltam, cserkészvezető voltam, ifjúsági találkozókon, lelkigyakorlatokon vettem részt. Az akkor szerzett tapasztalatok sokban segítik a pedagógiai munkámat.

Tanulmányok:
1980-1988            Szervó Mihály Általános Iskola, Muzslya
1988-1992            Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Szakközépiskola, Nagybecskerek
1992-1993            Műszaki Tudományok Kara, Újvidék
1995-2000            Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Kara, Nagybecskerek
2008-                     Teológiai-Katekétikai Intézet, Szabadka

Munka:
2002-2007            Nagybecskereki CMH iroda, adminisztratív munkás
2007-                     Nagybecskereki CMH iroda vezetője
2006-                     Matematika tanár a nagybecskereki Egészségügyi iskolában (magyar szakon)
2010-                     Nevelőtanár az Emmausz kollégiumban
2010-                     Hitoktató a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség alapító tagja. Cserkésztiszti fogadalmat tettem 1992-ben Gödöllőn. A muzslyai 1. számú Sík Sándor cserkészcsapat csapatparancsnoka voltam. A VMCSSZ Ellenörző Bizottságának elnöke 1991-1993 között, Vezetőképző Vezetőtiszt 1993-2013-ig.

2004 március 19-én, Szent József napján megalakítottuk a Szórvány (Köz)alapítványt. Legfontosabb célunk az anyanyelven történő (tovább)tanulás népszerűsítése a nagy kiterjedésű délvidéki szórvány területeken, hogy a magyar gyerekek minél tovább tanulhassanak anyanyelvükön. Most is az Alapítvány elnökségi tagja vagyok.

A muzslyai Mária Neve templom és plébánia munkájában is részt vállalok. Egyháztanács elnöke vagyok 2012-től. A hithirdetés, a hitoktatás, és családokkal való foglakozás terén tevékenykedem.

Több mint tíz éve szerkesztem a plébániai heti értesítőt, a Liliomot. 2014-ben a Szerbiai Magyar Mária Rádió elnökségi tagja lettem. 2015-ben az Emmausz kollégiumban, létrehoztuk a helybeli Mária Rádió stúdióját, ahol hetente élő adást szervezünk.

Már több mint tíz éve rendszeres foglalkozásokat szervezünk a plébánián a családok részére. Ezt öntöttük hivatalos formába és az idén (2016) megalapítottuk a Don Bosco Családok Egyesületét, melynek elnöke lettem. Az egyesületünk tagja lett a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének. Céljaink között van a család intézményének és a házasság szentségének megőrzése, a keresztény értékek ápolása a családokban.