+381(0)23/527 754;

   office@emmauszkollegium.com

news-post-img

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÚR KÖSZÖNTŐJE

July 13, 2016 - emmauszkollegium

No Comments

Kedves Főtisztelendő Úr, Tisztelendő Anya! Kedves Jelenlévők!

A szalagavató eseménye mindig ünnep és egyben búcsú is. Ünnep, mert egy megkezdett munka gyümölcse érik meg, eközben azonban annak jele is, hogy közel van a búcsúzás ideje. Azok, akik mégcsak nemrég érkeztek, szárnyat bontanak, és itt hagyják társaikat, nevelőiket. Hiszem azonban, hogy ez a búcsú nem végleges. Böjte Csaba testvértől származik az idézet: „Azok a családok, akik együtt tudnak dolgozni, együtt is maradnak”.

 

 

Kedves Végzős Diákok!

Ti, a Boldogasszony Iskolanővérek és az Emmausz Kollégium diákjai nemcsak egy épület, de egy közösség tagjai voltatok az elmúlt években. Egy olyan nagy családé, amelyben megkaptátok a szükséges hátteret: nemcsak a testi, de a lelki táplálékot is. A fiúkollégium egyik volt diákja így nyilatkozott nevelőiről: „néha szigorúan, de mindig következetesen és nagy szeretettel neveltek”. Úgy vélem, ebben a leírásban minden benne van, ami magyarázatot ad arra, hogy miként lesz egy intézményből valódi otthon, annak lakóiból családtagok, barátok, testvérek. A két kollégium úgy neveli életre az ide került fiatalokat, hogy azt a szeretet erejével teszi.

A Magyaror Kormány nevében szeretném kifejezni elismerésemet mindazért az áldozatos tevékenységért, amit Mária Julianna nővér, Stojan atya és munkatársaik folytatnak fiataljaink lelki épülése érdekében, s különösen azért a misszióért, amit a magyar szórvány megmentése érdekében magukra vállaltak. Az egyházi diákotthonok az elmúlt esztendőkben a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és keresztény szellemiségű nevelése mellett az anyanyelvű oktatás megőrzésének fellegváraivá váltak. Tevékenységük végzésében továbbra is számíthatnak a Magyar Állam támogatására.

Kedves Jelenlévők!

A mai alkalom hagyományteremtő céllal jött létre, hiszen ez az első olyan alkalom, amikor a két kollégium végzősei együtt veszik át a megáldott szalagokat. Ahogy az egyik zsoltárban olvashatjuk: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”  Bizakodó vagyok, hogy a két intézmény kapcsolatát a jövőben is az egyetértés és az együttműködés fogja jellemezni.

Ebben a szellemben kívánok Önöknek a jövő generáció lelki neveléséhez áldásos munkát! A végzősöket pedig arra bíztatom, hogy ne feledjék el a kollégiumokban töltött éveket, hanem az itt megszerzett tudást, erkölcsi tartást, a megkötött barátságokat magukkal véve induljanak neki a felnőtt életbe vezető útnak, s valósítsák meg álmaikat.

2016. február 06.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *